Slovenščina

Training platform

Dobrodošli v izobraževalnem programu projekta INNOVEAS

Želite svoj uspeh podjetja povezati z zmanjšanjem rabe energije?

S strokovnim gradivom za usposabljanje, ki je na voljo na spletu, lahko vsa zainteresirana MSP pridobijo informacije, usposabljanje in smernice naših strokovnjakov za energetsko učinkovitost.

Vsi treningi so brezplačni.

Dodatni viri

Kontakt

Program usposabljanja Innoveas

Usposabljanja o energetski učinkovitosti za slovenska mala in srednje velika podjetja.

1 - ENERGETSKI PREGLEDI – osnovne informacije

V Sloveniji imamo veliko število malih in srednje velikih podjetij, zato se v tem sektorju porabi več kot 20 % energije v Sloveniji. To predstavlja porabo ogromnih količin energije, in tudi velik potencial za zmanjšanje rabe energije. Zato projekt INNOVEAS skuša v MSP spodbuditi izvajanje energetskih pregledov in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanju emisij. Prvi v seriji kratkih filmov naslavlja osnovne pojme in predstavlja kako lahko mala in srednje velika podjetja s povečanjem energetske učinkovitosti zmanjšajo svoje izdatke,, izboljšajo svoje produkte in dejavnosti in utrdijo svoj položaj na trgu in s tem pomembno prispevajo v boju za zmanjšanje vplivov na okolje in ohranjanje narave.

2 - Subvencije - Eko sklad/ Subsidies – Eco fund

Izdelava energetskega pregleda in investicije v povečanje energetske učinkovitosti za večino malih in srednje velikih podjetjih predstavljajo veliko finančno breme. Ker je povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij eden izmed ključnih izzivov modernega časa je nujno, da se take vrste ukrepov tudi finančno podpre. V Sloveniji vodilno vlogo na področju dodeljevanju subvencij za ukrepe učinkovite rabe energije nosi Eko sklad. V kratkem intervjuju s predstavnikom Eko sklada so predstavljeni osnovni programi, osnovne informacije o možnostih za pridobitev subvencij, kot tudi konkretna navodila glede prijave.

3 - Lokalne značilnosti/ Local peculiarities

Film je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu si ogledamo delovanje sektorja za nizko ogljično družbo Ministrstva za infrastrukturo, njihov pogled zakaj je pomembno pristopiti k izdelavi energetskega pregleda in cilje Slovenije. V drugem delu filma je predstavljen Slovenski institut za kakovost in meroslovje, ki predstavi izzive v energetiki v Sloveniji, in predstavitev standarda ISO 50001. Kaj predstavlja ta standard, kakšen je postopek pridobitve, kot tudi stroški uvedbe.

4 - Primeri dobre prakse na področju infrastrukture /Examples of good practice – construction sector

V kratkem filmu je predstavljen primer dobre prakse v sektorju gradnje. Svoje izkušnje, delovanje in nasvete nam prikaže podjejte Gorenjske elektrarne. Direktor podjejta predstavi kako sami znotraj podjetja skrbijo za učinkovito rabo energije, zakaj so se odločili za pridobitev certifikata ISO 50001. V filmu so predstavljeni določeni ukrepi, ki so jih izvedli, prihranki energije in nasveti za izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetjih.

5 - Primeri dobre prakse na področju prehrane/ Examples of good practice – food sector

V kratkem filmu sta predstavljena dva primera dobre prakse s področja prehrane. Z nami svoje izkušnje deli enota podjetja Jata Emona, kjer je ukvarjajo z valjenjem perutnine. Prikazan je pomen energetske učinkovitosti za uspešno delovanje podjetja, kot tudi njihova prizadevanja, ukrepi in načrti za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje rabe energije. Drugi primer predstavlja gostilna Ančka, ki je ravno v fazi širitve dejavnosti. Predstavljeni je njihov pristop in prizadevanja za nizko rabo energije.

V Sloveniji imamo veliko število malih in srednje velikih podjetij, zato se v tem sektorju porabi več kot 20 % energije v Sloveniji. To predstavlja porabo ogromnih količin energije, in tudi velik potencial za zmanjšanje rabe energije. Zato projekt INNOVEAS skuša v MSP spodbuditi izvajanje energetskih pregledov in izvajanje ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanju emisij. Prvi v seriji kratkih filmov naslavlja osnovne pojme in predstavlja kako lahko mala in srednje velika podjetja s povečanjem energetske učinkovitosti zmanjšajo svoje izdatke,, izboljšajo svoje produkte in dejavnosti in utrdijo svoj položaj na trgu in s tem pomembno prispevajo v boju za zmanjšanje vplivov na okolje in ohranjanje narave.